Opmaken sensorisch profiel

 

Heel wat kinderen hebben moeite met prikkelverwerking.

Ze hebben het moeilijk met de drukte van de klas, kunnen moeilijk om met geluiden, lawaai, ...

Andere kinderen gaan net heel sterk prikkels gaan opzoeken waardoor ze moeilijk kunnen stilzitten, geluiden maken... 

 

Wanneer je merkt dat je kind moeite heeft met prikkelverwerking is het interessant om een sensorisch profiel op te maken.

Het is een methode waarbij alle zintuigen worden overlopen en waarbij in kaart wordt gebracht welke zintuigen en prikkelverwerking aandacht vragen.

We gaan op zoek naar zintuigelijke hyper- en hypogevoeligheid (welke zintuigen zijn overprikkeld en welke onderprikkeld). Op die manier gaan we samen op zoek 

naar aanpassingen en tips om over- of onderprikkeling te voorkomen waardoor je kind optimaal kan gaan functioneren.

 

Wanneer de prikkelverwerking niet optimaal verloopt, kan dit een grote weerslag hebben op het functioneren van je kind. 

Zo zien we dat kinderen heel vaak overstuur geraken zonder dat daar zichtbaar een reden voor is. Dit kan leiden tot agressie, angst, of concentratieproblemen.

 

Dit diagnostisch instrument is handig om in te zetten tijdens therapie, begeleiding op school

Voor kinderen van 2 tot 14 jaar.

 

Werkwijze

 

Een sensorisch profiel bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die je thuis kan invullen.

Daarna wordt deze vragenlijst door mij verwerkt en krijgen jullie tips over hoe met de over- en/of onderprikkeling  om te gaan.

Indien gewenst ga ik ook langs op school om dit profiel te bespreken en tips aan te rijken over hoe we jouw kind optimaal kunnen ondersteunen tijdens

het klasgebeuren.

 

Kostprijs

 

Verwerking profiel: €125

Bespreking profiel: €70

 

Wanneer je ervoor kiest om het profiel samen met mij af te nemen, voorzie ik hier graag tijd voor.

De afname van het profiel kost dan €125

 

Schooloverleg: €90 (excl. km. vergoeding aan €0.34/km)